Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 30 2014

avomielisyys
5929 f239
Reposted fromaknatazs aknatazs viakiks kiks

November 27 2014

avomielisyys

Wonderfully disturbing street art byDaan Botlek

June 03 2014

5006 708b

May 31 2014

avomielisyys
Nie myśl o tym, jak długą drogę masz przed sobą. Nie mierz odległości między startem a metą. Takie rachuby powstrzymają cię przed zrobieniem następnego małego kroczku. Jeśli chcesz zrzucić 20 kilogramów, zamawiasz sałatkę zamiast frytek. Jeśli chcesz być lepszym przyjacielem, odbierasz telefon, zamiast go wyciszać. Jeśli chcesz napisać powieść, siadasz i zaczynasz od jednego akapitu. Boimy się poważnych zmian, ale zazwyczaj mamy dość odwagi, żeby zrobić następny, właściwy krok. Jeden nie-wielki krok, a potem kolejny. To wystarczy, żeby wychować dziecko, zdobyć dyplom, napisać książkę, spełnić swoje najśmielsze marzenia. Jaki powinien być Twój następny, właściwy krok? Nieważne, o co chodzi – po prostu zrób to.
Reposted fromwakemeupx wakemeupx viamefir mefir
6781 f589

May 18 2014

avomielisyys
Go follow me😘 | via Tumblr
Reposted fromweheartit weheartit viakusiek kusiek
avomielisyys
4940 9714
Reposted fromcoconutmousse coconutmousse viajasnaa jasnaa
avomielisyys
najgorsze dla mnie jest to, że mnie lubi. że mamy świetny kontakt, tak dobrze się ze sobą bawimy, dużo rozmawiamy i ciągle się śmiejemy.
ale to nigdy nie pójdzie dalej.
jestem kumplem od piwa, kumplem, któremu można przybić piątkę, albo opowiedzieć o byłych i przyszłych. i nigdy nie będzie traktował mnie jak kobiety.
avomielisyys
2071 15f4 500
Reposted fromalcohol alcohol viamefir mefir

May 12 2014

avomielisyys
2649 8bce
Reposted fromantjee antjee viaweightless weightless

May 10 2014

avomielisyys
9232 1ebc
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viainfimite infimite

May 07 2014

Beauty ♡
Reposted fromweheartit weheartit viamieszu mieszu

May 06 2014

avomielisyys
4216 6ce8
Reposted frompesy pesy viaSa7xCC Sa7xCC

May 05 2014

avomielisyys

May 04 2014

3554 af05 500
avomielisyys
Swój największy ból niech każdy trzyma w tajemnicy.
— Prowincja ludzka
...
Reposted fromweheartit weheartit viaryska ryska
avomielisyys
0008 d1d7
Reposted fromzwierzewyzsze zwierzewyzsze viaryska ryska
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl